Al weer enige jaren geleden heb ik mijn eerste fiscale app ontwikkeld. Een mooi en leerzaam proces. Hieronder vindt u de beschrijving van de app. Hij is helaas niet meer up to date en beschikbaar. Een volgende app is er nog niet, maar wat zou er mooier zijn om met behulp van een app of een rekentool de fiscale eigenwoningschuld te kunnen bepalen. Een goede aanvulling op mijn boek 'De eigenwoningschuld 2.0'. Een nieuwe uitdaging!

Beschrijving

De wettelijke regels over het fiscale partnerschap zijn met ingang van 2011 ingrijpend veranderd. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het basispartnerbegrip opgenomen. Vervolgens zijn in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Successiewet 1956 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (toeslagen) tal van uitbreidingen en beperkingen opgenomen. Hierdoor heeft u te maken met 5 partnerbegrippen. Even snel voor één wet, laat staan voor meerdere wetten bepalen of iemand een fiscale partner heeft, is welhaast een onmogelijke opgave. Of toch niet?

Met behulp van de eerste app van  Belastingkanjer kan wel eenvoudig en snel het fiscale partnerschap worden bepaald, ook voor meerdere wetten. De app partnerschap werkt als volgt. Nadat u de namen en geboortedata heeft ingevuld van de twee personen waarvan u wilt weten of zij elkaars fiscale partners zijn, beantwoordt u een aantal vragen. Vervolgens komt het resultaat in beeld: er is wel of geen sprake van fiscaal partnerschap. Bij elke vraag bestaat de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de vraag via de button.

In de betaalde versie bestaat de mogelijkheid nadat het partnerschap voor de inkomstenbelasting is bepaald om direct te zien of beide personen ook elkaars toeslagpartner zijn. Het resultaat voor toeslagen is direct zichtbaar of, afhankelijk van de situatie, nadat één of meer aanvullende vragen zijn beantwoord. Diezelfde optie is ook aanwezig als eerst is bepaald of er sprake is van een toeslagpartner, ook dan bestaat de mogelijkheid om te kijken of diezelfde personen fiscaal partner zijn voor de inkomstenbelasting. Door slechts één keer de vragen te beantwoorden krijgt u het resultaat zowel voor de inkomstenbelasting als voor toeslagen. Snel, efficiënt en eenvoudig!

Voor de Successiewet 1956 kunt u kiezen om het partnerschap te bepalen voor alleen de erfbelasting, alleen de schenkbelasting of voor beide tegelijk. 

Het resultaat, inclusief de vragen en de antwoorden, kunt u e-mailen, bijvoorbeeld naar uw klant. Het resultaat en de wijze waarop u daartoe gekomen bent, blijven zodoende beschikbaar en kunnen later opnieuw gebruikt worden.

Met deze app kunt u het partnerschap over 2013 bepalen. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om met deze app het partnerschap over 2013 en 2014 te bepalen.